top of page

Gallery

גלריה

גלריית ציורים                  Paintiing gallery

ציורים במכחול - כל כל קו הוא בהנחת מכחול חד-פעמית הדורשת מיומנות, שלוות נפש, ריכוז ללא מאמץ ותיאום מלא של העין עם היד כדי לצייר כל ציור בדקות ספרות בלבד.

גלריית קליגרפיות         Calligraphy gallery

קליגרפיות במכחול - כל כל קו נעשה בהנחת מכחול מדוייקת וחד-פעמית הדורשת מיומנות וספונטניות לפי כללי הקומפוזיציה והאסתטיקה של הקליגרפיה היפנית-סינית.

גלריית קרמיקה                Ceramics gallery

כלי קרמיקה שנוצרו על אובניים או במלאכת יד ועוטרו עם ציורים וקליגרפיות בהשראת סגנון הטבעי-ספונטני של אמנויות המכחול של יפן.

bottom of page