80 סימניות של דרגה 1 (דירוג קיו-10) - הסט הראשון מבין עשרת הסטים של סימניות הקאנג'י, ללימוד קליגרפיה סטנדרטית למתחילים של הסימניות היפניות.
הדירוגים בקליגרפיה, כמו כשאר אומנויות יפן - נחלקים לשתי קטגוריות: מתחילים (ביפנית: קיו) שהדירוג עבורם הולך אחורה: מדירוג 10 עד 1, ו-מומחים (ביפנית: דאן) שהדירוג עבורם הולך קדימה: מדירוג 1 (דאן מתחיל) עד 10.
הסימניות מסודרות משמאל לימין ומלמעלה למטה - לפי סדר לימוד הקווים (תחילה, רק קווים אופקיים, אח"כ גם קווים אנכיים, וכך הלאה) ולפי קושי מיומנות הכתיבה.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה ניפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון/טאב נוסף אודות הסימנית מאתר לימודי יפני.

 

Here are the 80 characters of grade 1 (Kyū-10), the 1st of 10 grades, for standard calligraphy learning of the Japanese characters.
the grades in calligraphy art, like in most Japanese traditional arts - are divided into 2 categories: beginners (in Japanese: Kyū), which counts backward from 10 to 1; and experts & masters (in Japanese: Dan), which counts foreward from 1 (Beginner Dan) to 10.
The characters here are listed according the writing skills: from left to right, from top to down - from the easiest to the reletively hardest ones.

Clicking a character - will popup an enlargement of the character. Click on the its link will open in new tab of a Japanese site about this character.

אחד
אחד

one

שניים
שניים

two

שלוש
שלוש

three

עילי
עילי

top, above

אדמה
אדמה

earth

מלך
מלך

king

אבן יקרה
אבן יקרה

jewel

תחתי
תחתי

under, lower

נכון
נכון

correct

עשר
עשר

ten

אלף
אלף

thousand

שנה
שנה

year

חיים, לידה
חיים, לידה

lifeת birth

נהר
נהר

river

הר
הר

mountain

יציאה
יציאה

exit

שש
שש

six

קטן
קטן

small

אדום
אדום

red

במבוק
במבוק

bamboo

לקום
לקום

rise, stand

אוזן
אוזן

ear

אשה
אשה

woman

מקלעת, שרוך
מקלעת, שרוך

thread

פה
פה

mouth

שמש, יום
שמש, יום

sun, day

עין
עין

eye

צדפה
צדפה

shellfish

לבן
לבן

white

מאה
מאה

hundred

ימין
ימין

right

שמאל
שמאל

left

מוקדם, מהר
מוקדם, מהר

early; fast

עשב
עשב

grass

אמצע, מרכז
אמצע, מרכז

middle

חרק
חרק

insect

צליל
צליל

sound

ירח, חודש
ירח, חודש

moon, month

כחול
כחול

blue

ין
ין

yen

חמש
חמש

five

כוח
כוח

power, strong

ערב
ערב

evening

שם
שם

name

שדה
שדה

field

איש
איש

man, male

עיר
עיר

town

רכב
רכב

car

אבן
אבן

stone

שבע
שבע

seven

ארבע
ארבע

four

ריק, שמים
ריק, שמים

empty, sky

יד
יד

hand

ילד
ילד

child

מילה
מילה

word

לימוד
לימוד

study

אדם
אדם

person

שמונה
שמונה

eight

גדול
גדול

big

שמים, שמיימי
שמים, שמיימי

heaven

כניסה
כניסה

enter, insert

משפט, סגנון
משפט, סגנון

sentence

כלב
כלב

dog

אש
אש

fire

מים
מים

water

גשם
גשם

rain

רגל, צעד
רגל, צעד

foot, step

זהב, מתכת
זהב, מתכת

gold, metal

עץ
עץ

tree

ספר, מקור
ספר, מקור

book

חורש
חורש

grove

יער
יער

forest

מנוחה
מנוחה

rest

כפר
כפר

village

מבחן, בי"ס
מבחן, בי"ס

exam, school

תשע
תשע

nine

ראייה
ראייה

see

פרח
פרח

flower

קודם
קודם

before

אנרגיה, חיות
אנרגיה, חיות

spirit