200 סימניות של דרגה 3 (דירוג קיו-8) - הסט הראשון מבין עשרת הסטים של סימניות הקאנג'י, ללימוד קליגרפיה סטנדרטית למתחילים של הסימניות היפניות.
הדירוגים בקליגרפיה, כמו כשאר אומנויות יפן - נחלקים לשתי קטגוריות: מתחילים (ביפנית: קיו) שהדירוג עבורם הולך אחורה: מדירוג 10 עד 1, ו-מומחים (ביפנית: דאן) שהדירוג עבורם הולך קדימה: מדירוג 1 (דאן מתחיל) עד 10.
הסימניות מסודרות משמאל לימין ומלמעלה למטה - לפי סדר לימוד הקווים (תחילה, רק קווים אופקיים, אח"כ גם קווים אנכיים, וכך הלאה) ולפי קושי מיומנות הכתיבה.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה ניפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון/טאב נוסף אודות הסימנית מאתר לימודי יפני.

 

Here are the 200 characters of grade 3 (Kyū-8), the 1st of 10 grades, for standard calligraphy learning of the Japanese characters.
the grades in calligraphy art, like in most Japanese traditional arts - are divided into 2 categories: beginners (in Japanese: Kyū), which counts backward from 10 to 1; and experts & masters (in Japanese: Dan), which counts foreward from 1 (Beginner Dan) to 10.
The characters here are listed according the writing skills: from left to right, from top to down - from the easiest to the reletively hardest ones.

Clicking a character - will popup an enlargement of the character. Click on the its link will open in new tab of a Japanese site about this character.

מאסטר, בכיר
מאסטר, בכיר

master, owner

שלם, מלא, כולל
שלם, מלא, כולל

whole

גר
גר

dwell

שפך, יצק
שפך, יצק

pour

עמוד, עמוד-תווך
עמוד, עמוד-תווך

pillar

צלחת
צלחת

plate

דם
דם

blood

have honor
have honor

להתכבד

אל, אלים
אל, אלים

god, gods

מדינה, ארץ
מדינה, ארץ

state

שינוי
שינוי

change

לשרת
לשרת

serve

מונה, רובע
מונה, רובע

counter, ward

להכות, מכה
להכות, מכה

strike, hit

אצבע
אצבע

finger

לאסוף, אסיף
לאסוף, אסיף

pick up

לזרוק, להטיל
לזרוק, להטיל

throw

שירות, חובה
שירות, חובה

service, duty

לאחוז, להכיל
לאחוז, להכיל

hold, have

לחכות, המתנה
לחכות, המתנה

wait

מאמר
מאמר

article

סיבה
סיבה

reason

שמן
שמן

oil

לעקם, עקומה
לעקם, עקומה

curve

פנים
פנים

face

בהיר, ברור
בהיר, ברור

bright, clear

חשוך, אפל
חשוך, אפל

dark

פעם, לשעבר
פעם, לשעבר

once, time ago

כלי
כלי

tool

אמת
אמת

true

עמית, שותף
עמית, שותף

member

הפסיד, הפסד
הפסיד, הפסד

lose

מחוז
מחוז

prefecture

משותף, הדדי
משותף, הדדי

mutual

צמח
צמח

plant

עולם
עולם

world

עזב
עזב

gone, go away

אדם, איש/ה
אדם, איש/ה

person

שמחה, אושר
שמחה, אושר

happiness

שטוח, מישור
שטוח, מישור

flat

כבש
כבש

sheep

ימי, מערבי
ימי, מערבי

western

הגיע, הגעה
הגיע, הגעה

arrival

חם
חם

hot

פרק, עיצוב
פרק, עיצוב

chapter, design

צעיר, קטין
צעיר, קטין

juvenile, child

כבד
כבד

heavy

סבל
סבל

suffer

את/ה
את/ה

you

מראש, לפני כן
מראש, לפני כן

previously

ארמון
ארמון

palace

הגן, הגנה
הגן, הגנה

protect

שלווה, רוגע
שלווה, רוגע

peaceful

לן, אכסניה
לן, אכסניה

lodging, inn

חקר, מחקר
חקר, מחקר

research

אמיתי, תוכן
אמיתי, תוכן

real, content

החליט, קבע
החליט, קבע

determine, fix

מבקר, אורח
מבקר, אורח

visitor, guest

מחוז, מועצה
מחוז, מועצה

district, ward

רפואה, רופא
רפואה, רופא

medicine, doctor

דור, עידן
דור, עידן

generation, era

סגנון, סוג
סגנון, סוג

style, type

מספר
מספר

number

העתיק, עותק
העתיק, עותק

copy

גוף
גוף

body

למד, לימוד
למד, לימוד

learn

יחד
יחד

both

פנה, פניה
פנה, פניה

turn, face to

משרד, לשכה
משרד, לשכה

bureau

סחר, מסחר
סחר, מסחר

trade, commerce

חנות, בית
חנות, בית

shop, house

מקום
מקום

place

השחיז, השחזה
השחיז, השחזה

sharpen

פול
פול

bean

קצר
קצר

short

(שדה (יבש
(שדה (יבש

field (dry)

עולם
עולם

world

מטען, לוטוס
מטען, לוטוס

load, Lotus

שאלה
שאלה

question

פתוח
פתוח

open