200 סימניות של דרגה 3 (דירוג קיו-8) - הסט הראשון מבין עשרת הסטים של סימניות הקאנג'י, ללימוד קליגרפיה סטנדרטית למתחילים של הסימניות היפניות.
הדירוגים בקליגרפיה, כמו כשאר אומנויות יפן - נחלקים לשתי קטגוריות: מתחילים (ביפנית: קיו) שהדירוג עבורם הולך אחורה: מדירוג 10 עד 1, ו-מומחים (ביפנית: דאן) שהדירוג עבורם הולך קדימה: מדירוג 1 (דאן מתחיל) עד 10.
הסימניות מסודרות משמאל לימין ומלמעלה למטה - לפי סדר לימוד הקווים (תחילה, רק קווים אופקיים, אח"כ גם קווים אנכיים, וכך הלאה) ולפי קושי מיומנות הכתיבה.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה ניפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון/טאב נוסף אודות הסימנית מאתר לימודי יפני.

 

Here are the 200 characters of grade 3 (Kyū-8), the 1st of 10 grades, for standard calligraphy learning of the Japanese characters.
the grades in calligraphy art, like in most Japanese traditional arts - are divided into 2 categories: beginners (in Japanese: Kyū), which counts backward from 10 to 1; and experts & masters (in Japanese: Dan), which counts foreward from 1 (Beginner Dan) to 10.
The characters here are listed according the writing skills: from left to right, from top to down - from the easiest to the reletively hardest ones.

Clicking a character - will popup an enlargement of the character. Click on the its link will open in new tab of a Japanese site about this character.

מאסטר, בכיר
master, owner
שלם, מלא, כולל
whole
גר
dwell
שפך, יצק
pour
עמוד, עמוד-תווך
pillar
צלחת
plate
דם
blood
have honor
להתכבד
אל, אלים
god, gods
מדינה, ארץ
state
שינוי
change
לשרת
serve
מונה, רובע
counter, ward
להכות, מכה
strike, hit
אצבע
finger
לאסוף, אסיף
pick up
לזרוק, להטיל
throw
שירות, חובה
service, duty
לאחוז, להכיל
hold, have
לחכות, המתנה
wait
מאמר
article
סיבה
reason
שמן
oil
לעקם, עקומה
curve
פנים
face
בהיר, ברור
bright, clear
חשוך, אפל
dark
פעם, לשעבר
once, time ago
כלי
tool
אמת
true
עמית, שותף
member
הפסיד, הפסד
lose
מחוז
prefecture
משותף, הדדי
mutual
צמח
plant
עולם
world
עזב
gone, go away
אדם, איש/ה
person
שמחה, אושר
happiness
שטוח, מישור
flat
כבש
sheep
ימי, מערבי
western
הגיע, הגעה
arrival
חם
hot
פרק, עיצוב
chapter, design
צעיר, קטין
juvenile, child
כבד
heavy
סבל
suffer
את/ה
you
מראש, לפני כן
previously
ארמון
palace
הגן, הגנה
protect
שלווה, רוגע
peaceful
לן, אכסניה
lodging, inn
חקר, מחקר
research
אמיתי, תוכן
real, content
החליט, קבע
determine, fix
מבקר, אורח
visitor, guest
מחוז, מועצה
district, ward
רפואה, רופא
medicine, doctor
דור, עידן
generation, era
סגנון, סוג
style, type
מספר
number
העתיק, עותק
copy
גוף
body
למד, לימוד
learn
יחד
both
פנה, פניה
turn, face to
משרד, לשכה
bureau
סחר, מסחר
trade, commerce
חנות, בית
shop, house
מקום
place
השחיז, השחזה
sharpen
פול
bean
קצר
short
(שדה (יבש
field (dry)
עולם
world
מטען, לוטוס
load, Lotus
שאלה
question
פתוח
open
Show More

© 2015 by Brush Way Studio. Created with Wix.com