160 סימניות של דרגה 2 (דירוג קיו-9) - הסט הראשון מבין עשרת הסטים של סימניות הקאנג'י, ללימוד קליגרפיה סטנדרטית למתחילים של הסימניות היפניות.
הדירוגים בקליגרפיה, כמו כשאר אומנויות יפן - נחלקים לשתי קטגוריות: מתחילים (ביפנית: קיו) שהדירוג עבורם הולך אחורה: מדירוג 10 עד 1, ו-מומחים (ביפנית: דאן) שהדירוג עבורם הולך קדימה: מדירוג 1 (דאן מתחיל) עד 10.
הסימניות מסודרות משמאל לימין ומלמעלה למטה - לפי סדר לימוד הקווים (תחילה, רק קווים אופקיים, אח"כ גם קווים אנכיים, וכך הלאה) ולפי קושי מיומנות הכתיבה.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה ניפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון/טאב נוסף אודות הסימנית מאתר לימודי יפני.

 

Here are the 160 characters of grade 1 (Kyū-9), the 1st of 10 grades, for standard calligraphy learning of the Japanese characters.
the grades in calligraphy art, like in most Japanese traditional arts - are divided into 2 categories: beginners (in Japanese: Kyū), which counts backward from 10 to 1; and experts & masters (in Japanese: Dan), which counts foreward from 1 (Beginner Dan) to 10.
The characters here are listed according the writing skills: from left to right, from top to down - from the easiest to the reletively hardest ones.

Clicking a character - will popup an enlargement of the character. Click on the its link will open in new tab of a Japanese site about this character.

עבודה, אמנות
עבודה, אמנות

work, craft

עצירה
עצירה

stop, halt

צהריים
צהריים

noon

בקר, שור
בקר, שור

cattle, cow

מחצית
מחצית

half

ישן, עתיק
ישן, עתיק

old

חרב, סכין
חרב, סכין

sword

עשר-אלף
עשר-אלף

ten thousand

כיוון
כיוון

direction

חתך, חד
חתך, חד

cut

מוכשר, מנוסה
מוכשר, מנוסה

talent

מעט
מעט

few

הליכה
הליכה

walk, step

מרובה, תכוף
מרובה, תכוף

many

חיצוני
חיצוני

outside

אח גדול
אח גדול

elder brother

מקור, התחלה
מקור, התחלה

origin

אור
אור

light, ray

עגול, מלא
עגול, מלא

round, full

שיער
שיער

hair, fur

דלת
דלת

door

קול
קול

voice

צבע
צבע

colour

לב, תודעה
לב, תודעה

heart, mind

מחשבה
מחשבה

think

כפר, רי
כפר, רי

village, ri

היגיון, סיבה
היגיון, סיבה

logic, reason

בירה
בירה

capitol

חנות
חנות

store

סלע
סלע

boulder

מונה, פעמים
מונה, פעמים

times, round

עצמו
עצמו

oneself

עורף
עורף

neck

יושר, הגינות
יושר, הגינות

honesty

קנייה
קנייה

buy

כוכב
כוכב

star

כתב, כתיבה
כתב, כתיבה

write

תמונה
תמונה

picture

צהוב
צהוב

yellow

אחו, מקורי
אחו, מקורי

lawn, original

גבוה
גבוה

high

דומה
דומה

same

שרות, שימוש
שרות, שימוש

use

פנימי
פנימי

inside

בשר
בשר

meat

דרום
דרום

south

צפון
צפון

north

מזרח
מזרח

east

מערב
מערב

west

בהיר
בהיר

bright

שער
שער

gate

מרווח
מרווח

space

שמיעה
שמיעה

hear

נקודה, מוקד
נקודה, מוקד

spot, point

שחור
שחור

black

דג
דג

fish

זוית, פינה
זוית, פינה

angle, corner

כפף, קשת
כפף, קשת

bow

משך
משך

pull

נוצה, כנף
נוצה, כנף

feather, wing

חלש, שביר
חלש, שביר

frail

חזק
חזק

strong

רוח
רוח

wind

קיטור
קיטור

steam

פעיל, חיוני
פעיל, חיוני

active, lively

מלא, שופע
מלא, שופע

thick, plump

ירה, חץ
ירה, חץ

arrow

אבא
אבא

father

עירוב, חוזר
עירוב, חוזר

mix, come & go

דקה, חלק
דקה, חלק

minute, part

ציבורי, רשמי
ציבורי, רשמי

public, official

רחב, נמשך
רחב, נמשך

wide, spread

מעמד, בסיס
מעמד, בסיס

stand

עכשיו
עכשיו

now

מתאים, מחובר
מתאים, מחובר

fit, suit

מפגש, איחוד
מפגש, איחוד

associate

עמק
עמק

valley

תה
תה

tea

פתרון, תשובה
פתרון, תשובה

answer

חישוב
חישוב

calculate