160 סימניות של דרגה 2 (דירוג קיו-9) - הסט הראשון מבין עשרת הסטים של סימניות הקאנג'י, ללימוד קליגרפיה סטנדרטית למתחילים של הסימניות היפניות.
הדירוגים בקליגרפיה, כמו כשאר אומנויות יפן - נחלקים לשתי קטגוריות: מתחילים (ביפנית: קיו) שהדירוג עבורם הולך אחורה: מדירוג 10 עד 1, ו-מומחים (ביפנית: דאן) שהדירוג עבורם הולך קדימה: מדירוג 1 (דאן מתחיל) עד 10.
הסימניות מסודרות משמאל לימין ומלמעלה למטה - לפי סדר לימוד הקווים (תחילה, רק קווים אופקיים, אח"כ גם קווים אנכיים, וכך הלאה) ולפי קושי מיומנות הכתיבה.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה ניפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון/טאב נוסף אודות הסימנית מאתר לימודי יפני.

 

Here are the 160 characters of grade 1 (Kyū-9), the 1st of 10 grades, for standard calligraphy learning of the Japanese characters.
the grades in calligraphy art, like in most Japanese traditional arts - are divided into 2 categories: beginners (in Japanese: Kyū), which counts backward from 10 to 1; and experts & masters (in Japanese: Dan), which counts foreward from 1 (Beginner Dan) to 10.
The characters here are listed according the writing skills: from left to right, from top to down - from the easiest to the reletively hardest ones.

Clicking a character - will popup an enlargement of the character. Click on the its link will open in new tab of a Japanese site about this character.

עבודה, אמנות
work, craft
עצירה
stop, halt
צהריים
noon
בקר, שור
cattle, cow
מחצית
half
ישן, עתיק
old
חרב, סכין
sword
עשר-אלף
ten thousand
כיוון
direction
חתך, חד
cut
מוכשר, מנוסה
talent
מעט
few
הליכה
walk, step
מרובה, תכוף
many
חיצוני
outside
אח גדול
elder brother
מקור, התחלה
origin
אור
light, ray
עגול, מלא
round, full
שיער
hair, fur
דלת
door
קול
voice
צבע
colour
לב, תודעה
heart, mind
מחשבה
think
כפר, רי
village, ri
היגיון, סיבה
logic, reason
בירה
capitol
חנות
store
סלע
boulder
מונה, פעמים
times, round
עצמו
oneself
עורף
neck
יושר, הגינות
honesty
קנייה
buy
כוכב
star
כתב, כתיבה
write
תמונה
picture
צהוב
yellow
אחו, מקורי
lawn, original
גבוה
high
דומה
same
שרות, שימוש
use
פנימי
inside
בשר
meat
דרום
south
צפון
north
מזרח
east
מערב
west
בהיר
bright
שער
gate
מרווח
space
שמיעה
hear
נקודה, מוקד
spot, point
שחור
black
דג
fish
זוית, פינה
angle, corner
כפף, קשת
bow
משך
pull
נוצה, כנף
feather, wing
חלש, שביר
frail
חזק
strong
רוח
wind
קיטור
steam
פעיל, חיוני
active, lively
מלא, שופע
thick, plump
ירה, חץ
arrow
אבא
father
עירוב, חוזר
mix, come & go
דקה, חלק
minute, part
ציבורי, רשמי
public, official
רחב, נמשך
wide, spread
מעמד, בסיס
stand
עכשיו
now
מתאים, מחובר
fit, suit
מפגש, איחוד
associate
עמק
valley
תה
tea
פתרון, תשובה
answer
חישוב
calculate
Show More

© 2015 by Brush Way Studio. Created with Wix.com