92 סימניות קאנה : 46 סימניות הירגאנה הפופולריות בקליגרפיה יפנית של טקסטים כמו שירה, פרוזה ואחרים (חמשת הטורים השמאליים ברקע תכלת), יחד עם 46 סימניות קטקאנה, למרות שלא קיימת קליגרפיה בסימניות הקטקאנה, הן חלק מן הכתב היפני וניתנות לכתיבה במכחול (חמשת הטורים הימניים ברקע אפור).
כל הסימניות כתובות בצורה בסיסית, פשוטה ואחידה, בדומה לכללי הכתיבה של סימניות הקאנג'י הנמצאות באתר.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה נפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון נוסף על הסימנית מאתר לימודי יפני.

92 Kana characters : 46 characters of the Hiragana characters, which are very popular in Japanese calligraphy of poetry, prose and other texts; and also the 46 Katakana characters. Although the fact that calligrapy of Katakana is not exists, but Katakana is a part of the Japanese writing and can be written by a brush. All the Kana characters are written here in a simple, bold and standartic writing as same style of the writing of the Kanji characters in the website.

Click on the character itself, will popup an enlargement of it. Click on the link - will open a image of the character from a Japanese site.

kana

 -------------------- hiragana - הירגאנה --------------------

 -------------------- katakana - קטקאנה --------------------

A
A
press to zoom
I
I
press to zoom
U
U
press to zoom
E
E
press to zoom
O
O
press to zoom
A
A
press to zoom
I
I
press to zoom
U
U
press to zoom
E
E
press to zoom
O
O
press to zoom
KA
KA
press to zoom
KI
KI
press to zoom
KU
KU
press to zoom
KE
KE
press to zoom
KO
KO
press to zoom
KA
KA
press to zoom
KI
KI
press to zoom
KU
KU
press to zoom
KE
KE
press to zoom
KO
KO
press to zoom
SA
SA
press to zoom
SHI
SHI
press to zoom
SU
SU
press to zoom
SE
SE
press to zoom
SO
SO
press to zoom
SA
SA
press to zoom
SHI
SHI
press to zoom
SU
SU
press to zoom
SE
SE
press to zoom
SO
SO
press to zoom
TA
TA
press to zoom
CHI
CHI
press to zoom
TSU
TSU
press to zoom
TE
TE
press to zoom
TO
TO
press to zoom
TA
TA
press to zoom
CHI
CHI
press to zoom
TSU
TSU
press to zoom
TE
TE
press to zoom
TO
TO
press to zoom
NA
NA
press to zoom
NI
NI
press to zoom
NU
NU
press to zoom
NE
NE
press to zoom
NO
NO
press to zoom
NA
NA
press to zoom
NI
NI
press to zoom
NU
NU
press to zoom
NE
NE
press to zoom
NO
NO
press to zoom
HA
HA
press to zoom
HI
HI
press to zoom
FU
FU
press to zoom
HE
HE
press to zoom
HO
HO
press to zoom
HA
HA
press to zoom
HI
HI
press to zoom
FU
FU
press to zoom
HE
HE
press to zoom
HO
HO
press to zoom
MA
MA
press to zoom
MI
MI
press to zoom
MU
MU
press to zoom
ME
ME
press to zoom
MO
MO
press to zoom
MA
MA
press to zoom
MI
MI
press to zoom
MU
MU
press to zoom
ME
ME
press to zoom
MO
MO
press to zoom
YA
YA
press to zoom
press to zoom
YU
YU
press to zoom
press to zoom
YO
YO
press to zoom
YA
YA
press to zoom
press to zoom
YU
YU
press to zoom
press to zoom
YO
YO
press to zoom
RA
RA
press to zoom
RI
RI
press to zoom
RU
RU
press to zoom
RE
RE
press to zoom
RO
RO
press to zoom
RA
RA
press to zoom
RI
RI
press to zoom
RU
RU
press to zoom
RE
RE
press to zoom
RO
RO
press to zoom
WA
WA
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
WO
WO
press to zoom
WA
WA
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
WO
WO
press to zoom