92 סימניות קאנה : 46 סימניות הירגאנה הפופולריות בקליגרפיה יפנית של טקסטים כמו שירה, פרוזה ואחרים (חמשת הטורים השמאליים ברקע תכלת), יחד עם 46 סימניות קטקאנה, למרות שלא קיימת קליגרפיה בסימניות הקטקאנה, הן חלק מן הכתב היפני וניתנות לכתיבה במכחול (חמשת הטורים הימניים ברקע אפור).
כל הסימניות כתובות בצורה בסיסית, פשוטה ואחידה, בדומה לכללי הכתיבה של סימניות הקאנג'י הנמצאות באתר.

הקלקה על סימנית - תציף הגדלה נפרדת של הסימנית המבוקשת. הקשה על הקישור תחת הסימנית המוגדלת, תפתח חלון נוסף על הסימנית מאתר לימודי יפני.

92 Kana characters : 46 characters of the Hiragana characters, which are very popular in Japanese calligraphy of poetry, prose and other texts; and also the 46 Katakana characters. Although the fact that calligrapy of Katakana is not exists, but Katakana is a part of the Japanese writing and can be written by a brush. All the Kana characters are written here in a simple, bold and standartic writing as same style of the writing of the Kanji characters in the website.

Click on the character itself, will popup an enlargement of it. Click on the link - will open a image of the character from a Japanese site.

 -------------------- hiragana - הירגאנה --------------------

 -------------------- katakana - קטקאנה --------------------

A
I
U
E
O
A
I
U
E
O
KA
KI
KU
KE
KO
KA
KI
KU
KE
KO
SA
SHI
SU
SE
SO
SA
SHI
SU
SE
SO
TA
CHI
TSU
TE
TO
TA
CHI
TSU
TE
TO
NA
NI
NU
NE
NO
NA
NI
NU
NE
NO
HA
HI
FU
HE
HO
HA
HI
FU
HE
HO
MA
MI
MU
ME
MO
MA
MI
MU
ME
MO
YA
YU
YO
YA
YU
YO
RA
RI
RU
RE
RO
RA
RI
RU
RE
RO
WA
WO
WA
WO
Show More

© 2015 by Brush Way Studio. Created with Wix.com